Vi lever i starten av det grønne skiftet

Store miljøproblemer har ført til at verden i felleskap har bestemt at energien vår må komme fra mer fornybare kilder. Vi er helt i starten av et skifte, og det gir oss en unik mulighet til å investere i fremtiden.

Fondet investerer bredt innenfor fornybar energi-sektoren og er fordelt på følgende områder

Vindkraft 35,4%

Solenergi

33,3%

Vannkraft

6,8%

Hydrogen

9,2%

Resterende 15,3% er investert i geotermisk og løsninger som smartmålere og andre innovative løsninger.

Utvalgte selskaper

Scatec Solar ASA

Norsk selskap som bygger, installerer, vedlikeholder og drifter solcellekraftverk over hele verden. Kraftproduksjonen deres forhindret 700 000 tonn CO2 fra å gå ut i atmosfæren i 2017 alene.

NEL
Produserer, lagrer og distribuerer hydrogen til transport. Hydrogen som drivstoff kan på sikt bli den foretrukne løsningen for å få avkarbonifisert tungtransport og skip, en sektor som per nå står for en stor andel av den globale forurensingen. 

Vestas Wind Systems
Et dansk selskap som designer, bygger, installerer og drifter vindmøller over hele verden. De leverer 17 % av vindmøllekapasiteten på verdensbasis og har vindmøller plassert i 79 land.

Din investering. Full oversikt.

Når du investerer i bølge er det lett å følge med på pengene dine. Samtidig får du oversikt over hva som skjer i selskapene du får eie en del av.

FULL OVERSIKT

På din side får du enkelt oversikt over din investering.

SETT OPP MÅNEDLIG SPARING
Du velger beløpet, vi fikser resten!

SE SELSKAPENES UTVIKLING
Følg med på noen av selskapene du eier en del av.

Fleksibelt

Ta ut pengene når som helst, uten kostnader.

Enkelt
Vi hjelper deg i gang, og du kan sette inn så lite som 100 kr.

Billig

25 000 kr spart i bølge koster deg ca. 15 kr måneden.

bølge er en sparetjeneste fra Storebrand