Fornybar energi – en unik investeringsmulighet

Vi har samlet de mest lovende selskapene innenfor fornybar energi i et fond. Fra solkraft i Egypt til hydrogen i Danmark

Bølge identifiserer og samler selskaper som utvikler morgendagens energi

1

2

3

Du investerer i fondet med summen som passer deg.

Pengene dine vokser hvis selskapene vokser.

Slik fungerer det

La pengene dine være med fra start

Krav og ambisjoner til et bedre klima og miljø er satt, både fra enkeltland, et samlet EU og i Parisavtalen. Selskapene som skaper morgendagens energiløsninger spås en sterk vekst i tiden som kommer. Den reisen kan pengene dine være med på.

Fornybar energi vokser raskere

Kostnadene for utbygging av fornybar energi faller, og det spås at solkraft vil være vår største energikilde innen 2050

Verdens energibehov øker

Befolkningsvekst og urbanisering fører til at verdens energibehov vil øke med en ca 30% fra 2010 til 2035.

Fornybar energi bidrar positivt til klimaet

Fornybar energy kan stå for 90% av CO2 reduksjonen som er nødvendig før 2050.

«Vi tror at selskaper som er godt forberedt på å møte de globale utfordringene vil bli fremtidens vinnere på børs. Dette er en mulighet til å bidra til det grønne skiftet samtidig som investeringene vokser.»


Jan Erik Saugestad  •  Storebrand Asset Management

Fleksibelt

Ta ut pengene når som helst, uten kostnader.

Enkelt
Vi hjelper deg i gang, og du kan sette inn så lite som 100 kr.

Billig

25 000 kr spart i bølge koster deg ca. 15 kr måneden.

bølge er en sparetjeneste fra Storebrand